FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

dr hab. Józef Zon

Zon.Jozef

 

 

 email-ikonawebsite-ikona

 

 


Zainteresowania naukowe:

 • filozofii przyrody żywej i filozofia nauk biologicznych
 • bioelektronika, bioelektromagnetyka
 • krytyczne myślenie w odniesieniu do paranauki i paramedycyny

 

Zainteresowania pozanaukowe:

 • Internet jako narzędzie i "gigamagazyn"


Życiorys naukowy

 • Dyrektor Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (2006-)
 • Kierownik Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (2003-2006)
 • Stanowisko profesora nadzwyczajnego (2003-).
 • Kierownik Katedry Biologii Teoretycznej KUL (2002-).
 • Druga rozprawa habilitacyjna Bioplazma oraz plazma fizyczna w bioukładach. Studium przyrodnicze i filozoficzne [Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000 r., str. 349]. Kolokwium habilitacyjne odbyło się w czerwcu 2000 r. (21.06.2000) Recenzenci: ks. prof. dr hab. Józef Dołęga, ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk, prof. dr hab. inż. Iwo Pollo oraz prof. dr hab. Janusz Sławiński.
 • Pierwsza rozprawa, zamierzona jako habilitacyjna, na temat "Plazma elektronowa w błonach biologicznych" Kolokwium habilitacyjne odbyło się w styczniu 1987 r. Centralna Komisja Kwalifikacyjna do spraw Stopni i Tytułów Naukowych nie uznała za właściwe rozpatrywać sprawy zatwierdzenia tej habilitacji.
 • W latach 1985, 1991 i 1993 pobyty w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) na krótkich (2-3 miesięcznych) stypendiach naukowych.
 • Od września 1980 r. do sierpnia 1981 - dzięki stypendium naukowemu uzyskanemu od Fundacji Kościuszkowskiej (Nowy Jork), odbyty staż naukowy w laboratorium kierowanym przez prof. H. Ti Tiena w Department of Biophysics, Michigan State University w East Lansing, Michigan (USA).
 • Doktorat w 1977 r., na podstawie rozprawy nt. "Bioelektryczny aspekt procesów gerontalnych".
 • Od 1974 do 1979 r. roku zatrudniony jako asystent, a w latach 1979-1995 - jako adiunkt, a później - jako starszy wykładowca w Katedrze Biologii Teoretycznej KUL.
 • Studia wyższe w Lublinie: Sekcja Filozofii Przyrody na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1968-1973). Stopień magistra na postawie pracy nt. "Wpływ naturalnych pól elektromagnetycznych na człowieka".
 • Nauka w szkole podstawowej (1956-1962) i liceum ogólnokształcącym (1962-1966) w Limanowej.

 

 • Autor ponad 20 oryginalnych artykułów naukowych, 2. książek oraz ok. 50 drobniejszych prac o charakterze: recenzji, sprawozdań i opracowań o charakterze popularyzującym.
 • Organizator i współorganizator kilku sympozjów naukowych poświęconych bioelektronice.
 • W dziedzinie społecznej: współzałożyciel Stowarzyszenia „Nasze Czuby”, gazety dzielnicowej o takim samym tytule, przedstawiciel grupy członków na walne zebrania spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

We have 11 guests and no members online