FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

William B. Provine

Provine.William

 

 

 email-ikonawebsite-ikona

 

 

 


William B. Provine jest historykiem nauki, profesorem biologii na Wydziale Ekologii i Biologii Ewolucyjnej w Cornell University, gdzie rozpoczął karierę akademicką, obejmując w 1969 roku stanowisko asystenta w zakresie nauk historycznych. W roku 1974 związał się z Wydziałem Nauk Biologicznych, a w roku 1986 z Wydziałem Ekologii i Systematyki. Jest członkiem American Association for the Advancement of Science oraz otrzymał nagrodę Guggenheim Fellowship. Jako ateista występuje zdecydowanie przeciwko, jak go nazywa,  „kreacjonizmowi inteligentnego projektu”. Jest dobrze znany z udziału w debatach z filozofami teistycznymi, dotyczących istnienia Boga i możliwości wyjaśnienia przez teorię inteligentnego projektu mechanizmu ewolucji; odrzuca istnienie wolnej woli. Obecnie jego badania skupiają się nad historią teorii neutralnej ewolucji molekularnej, historią stosunku genetyków wobec różnic dotyczących ras i ich krzyżowania się, implikacjami współczesnej biologii dla idei wolnej woli, odpowiedzialności moralnej oraz podstaw etyki, a także historią poglądów na specjację od roku 1963 aż po dziś.

Niektóre publikacje:

  • W. B. Provine, The Origins of Theoretical Population Genetics, University of Chicago Press, Chicago 1971.
  • E. Mayr and W. B. Provine (eds.), The Evolutionary Synthesis, Harvard University Press, Cambridge, MA 1980.
  • W. B. Provine, Sewall Wright and Evolutionary Biology, University of Chicago Press, Chicago 1986. 
  • W. B. Provine (ed.), Evolution: Selected Papers By Sewall Wright, University of Chicago Press, Chicago 1986. 
  • W. B. Provine, “Geneticists and race”, American Zoologist 1986, vol. 26, s. 857-887.
  • W. B. Provine, “Progress in evolution and meaning in life”, w: M. Nitecki, (ed.), Evolutionary Progress, University of Chicago Press, Chicago 1989, s. 49-74.

We have 21 guests and no members online