FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Michael J. Behe

Behe.Michael

 

 

 email-ikonawebsite-ikona

 

 


Michael J. Behe jest profesorem biochemii na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Lehigh w Bethlehem w stanie Pensylwania. Stopień doktora biochemii otrzymał w 1978 roku na Uniwersytecie Pensylwanii. Jest on krytykiem darwinizmu i jedną z czołowych postaci Ruchu Inteligentnego Projektu obok Phillipa E. Johnsona, Wiliama A. Dembskiego, Paula Nelsona, Stephena C. Meyera, Hugh Rossa i innych.

W roku 1996 opublikował książkę pt. Darwin's Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution [Czarna skrzynka Darwina: biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu], w której wyraził pogląd, że pewne systemy biochemiczne są nieredukowalnie złożone. Według Behe’ego system nieredukowalnie złożony to taki, który wymaga istnienia kilku dobrze dopasowanych, współpracujących ze sobą części, dzięki którym system może wykonywać swoją funkcję. Usunięcie choćby jednej części powoduje, że system przestaje sprawnie działać. System nieredukowalnie złożony, któremu brakuje jakiejś części, jest z definicji niefunkcjonalny. Układy takie stanowią problem dla darwinizmu, ponieważ darwinizm jest teorią gradualistyczną, co oznacza, że systemy biochemiczne mogły rozwinąć się tylko wskutek małych, powolnych, niekierowanych kroków mutacyjnych, przy czym każda część takich systemów musiała osobno pełnić jakąś podatną na dobór naturalny funkcję, zanim te systemy się utworzyły. Układu nieredukowalnie złożonego nie można wytworzyć w procesie ewolucji - musi zostać stworzony od razu w całości, aby mógł się do czegokolwiek nadawać. Behe twierdzi, że nie istnieją żadne ewolucjonistyczne wyjaśnienia dla takich układów i to stanowi jeden z powodów tego, że jako alternatywę dla darwinizmu proponuje on hipotezę inteligentnego projektu.

Jego koncepcja spotkała się, oczywiście, z szeroką krytyką ze strony ewolucjonistów. Owe głosy krytyczne można znaleźć w wielu książkach, czasopismach, a także w Internecie (zob. np. Behe's Empty Box  czy Talk Origins).

Obecnie Behe pracuje nad znalezieniem modelu ewolucji nowych funkcji białek przez duplikację genu. Duplikacja genu to główny argument ewolucjonistów na rzecz gradualistycznego powstania układów nieredukowalnie złożonych. Behe pisze: "...darwiniści jednak nie zbadali, czy jest realne, by duplikacja genu mogła zrobić wszystko, co oni jej przypisują. Spróbuję im pomóc w tym obszarze badań, poruszając te kwestie". Dużą część artykułów Behe'ego można znaleźć w Internecie głównie na stronach Access Research Network oraz Discovery Institute.

We have 28 guests and no members online