FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

mgr inż. Maciej Węgrzyn

Wegrzyn.Maciej

 

 

 email-ikonawebsite-ikona

 

 


Mgr inż. Maciej Węgrzyn, Państwowa Inspekcja Pracy w Częstochowie. Zajmuje się m.in. zastosowaniami analizy systemowej i cybernetyki w organizacji pracy i w rozwiązywaniu konfliktów w zakładach pracy.

Przynależność:

- Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - specjalista;
- Naczelna Organizacja Techniczna - członek PZITB;
- Izba Budownictwa;
- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - członek;
- Polskie Towarzystwo Cybernetyczne - członek.

Zainteresowania:

Zastosowanie cybernetyki:

- Analiza wypadków przy pracy;
- Cybernetyczna teoria charakteru M. Mazura;
- Przekazywanie informacji wg jakościowej teorii informacji M. Mazura;
- Psychologia behawioralna w konfliktach w zakładach pracy;
- Niekonwencjonalne techniki doskonalenia kadr;
- Analiza wartości funkcji jako narzędzie racjonalizacji;
- Prakseologia-metody i techniki organizatorskie;
- Rozwój osobowy i wydobywanie ukrytych potencjałów;
- Problemy przejścia od systemów Acting do Pattern;
- Sposoby na utrzymanie się przy życiu systemów autonomicznych;
- Heurystyka i racjonalizacja jako źródło twórczości;
- Konflikty w cywilizacjach, procesach produkcyjnych i rewolucjach;
- Pragmatyzm fizykalny kontra formalizm w regulacji konfliktów.

Wykaz publikacji:

 1. Skuteczność oddziaływania przepisów o bhp na bezpieczeństwo pracy na przykładzie budownictwa- T. N. O. i K. Częstochowa 1983.
 2. Systemowa analiza skuteczności oddziaływania przepisów prawnych o bezpieczeństwie i higienie pracy na działania pracowników- Ochrona Zdrowia Hutnika nr3/1984
 3. Wypadek- koszt czy strata- T. N. O. I K. Częstochowa . Konferencja naukowa nt. Wpływ bezpieczeństwa pracy na wydajność i koszta produkcji. 10.09.1984.r
 4. Zmienność czy stałość- Przegląd Techniczny nr 45/1985
 5. Systemowa analiza funkcji mistrza- T. N. O. i K. Częstochowa, Kursokonferencja naukowa n. t. Funkcje organizatorskie i wychowawcze mistrza w zakładzie pracy, wrzesień 1985.r.
 6. Informacja o wypadkach jako czynnik likwidacji zagrożeń NOT Częstochowa 1985- Konferencja naukowa n. t. Działalność Inspekcji Pracy w kierunku eliminowania zagrożeń zawodowych.
 7.  Cybernetyka a przepisy o bhp , sytuacje konfliktowe.5-te Warszawskie Sympozjum cybernetyki 20-21 list. 1985.r.
 8. Aby mądry był Polak po szkodzie czyli geneza przepisów o bhp- Ochrona Zdrowia Hutnika nr1/1986
 9. Warunki sterownicze równowagi funkcjonalnej- NOT Częstochowa – konferencja naukowa n. t. Metody kompleksowej oceny zagrożeń wypadkowych- 29.04.1986.
 10. Aktualne kierunki działalności profilaktycznej w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy w budownictwie- T. N. O. I K. Częstochowa ,Krajowa kursokonferencja n. t. Jak zapobiegać wypadkom przy pracy. 22.09.1986.
 11. Dostosowanie programu nauczania do sztywnych właściwości charakterologicznych słuchaczy- NOT Częstochowa 1986, konferencja n. t. Nowe formy i zasady szkolenia z zakresu bhp .
 12. Jak zapobiegać wypadkom przy pracy w budownictwie- T. N. O. i K. Częstochowa  krajowa kursokonferencja naukowa n. t. Jak zapobiegać wypadkom przy pracy wrzesień 1987.r.
 13. Obowiązki zakładów pracy w zakresie atestacji maszyn i urządzeń pod względem bhp- NOT Częstochowa 1987 , konferencja n. t. Analiza ergonomicznych parametrów maszyn i urządzeń.
 14. Sytuacje konfliktowe w procesie produkcji- Postępy Cybernetyki z.2/1987.
 15. Najmniejszy system autonomiczny- 6-ste Warszawskie Sympozjum Cybernetyki, PTC listopad 1987.r.
 16. Alcohol and Cybernetical Parameters of Chracter- Budapest , 32- International Insitute on teh prevention and treatement of alcoholism. 1-6. June 1986
 17. Zmiana decyzji jako cel socjotechniki- w „ Socjotechnika w polityce- wczoraj j dziś t.2 Kielce 2009
 18. Zagadnienie minimalnego Autonomu w „Problemy genezy” 2009
 19. Różnice w percepcji rzeczywistości u kobiet i mężczyzn, w „Pecularity of Man”, vol XIV Kielce , 2009
 20. Cybernetyczne przyczyny powstawanie konfliktów w cywilizacji europejskiej w „ Pecularity of Man, nr 16,  Kielce 2012
 21. Referaty nie opublikowane są na stronie: www/autonom.edu.pl

We have 35 guests and no members online