FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Gary Emberger

Emberger.Gary

 

 

 email-ikonawebsite-ikona

 


Gary Emberger jest profesorem botaniki w Messiah College. Stopień B.Sc. z biologii uzyskał w roku 1975 na Uniwersytecie Stanowym w Pensylwanii. Dwa lata później, na tej samej uczelni, uzyskał stopień M.A. w dziedzinie patologii roślin. Stopień doktora w zakresie patologii roślin uzyskał na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej w roku 1981. Profesor biologii od 1999 roku (od 1 lipca 1998 do 30 czerwca 2003 - kierownik Katedry Nauk Przyrodniczych).

Jego obecne zainteresowania naukowe dotyczą rozmieszczenia, różnorodności oraz związków z podłożem grzybów wykorzystujących drewno jako substrat. Przygotowuje internetowy, ilustrowany, dychotomiczny klucz cech wspólnych dla grzybów lignicolous, występujących w Pensylwanii i okolicznych stanach.

Ważniejsze publikacje:

Gary Emberger, Paul E. Nelson, "Histopathology of a susceptible chrysanthemum cultivar infected with Fusarium oxysporum f. sp. chrysanthemi", Phytopathology 1981, vol. 71, no. 10, s. 1043-1050.

Gary Emberger, Ronald E. Welty, "Effect of Soil Water Matric Potential on Resistance to Fusarium oxysporum f. sp. medicaginis in Alfalfa", Phytopathology 1983, vol. 73, no. 2, s. 208-212.

Gary Emberger, Ronald E. Welty, "Evaluation of Virulence of Fusarium oxysporum f. sp. medicaginis and Fusarium Wilt Resistance in Afalfa", Plant Disease 1983, vol. 67, no. 1, s. 94-98.

Gary Emberger, "A Simplified Integrated Fish Culture Hydroponics System", The American Biology Teacher 1991, vol. 53, no. 4, s. 233-235.

Gary Emberger, "Theological and Scientific Explanations for the Origin and Purpose of Natural Evil", Perspectives on Science and Christian Faith 1994, vol. 46, no. 3, s. 150-158. (Przekład polski: Gary Emberger, Teologiczne i naukowe wyjaśnienia pochodzenia i celu zła naturalnego, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 139-158.)

Gary Emberger, "Theological Analysis of Selected Recent Creationist Assertions Concerning the Occurrence of Death Before Sin", Perspectives on Science and Christian Faith 2000, vol. 52, no. 3, s. 160-168.

Gary Emberger, Fungi Growing on Wood: Keys, photographs, and descriptions of macroscopic fungi utilizing wood as a substrate in the Northeast United States, 2006.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

American Institute of Biological Sciences.

American Scientific Affiliation.

North American Mycological Association.

We have 30 guests and no members online