FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Krzysztof J. Kilian

Wzrost wiedzy a zasada tolerancji (2014)

download-ikona

Przedruk z: Jakub Michalczenia, Jadwiga Mizińska i Katarzyna Ossowska (red.), Poszukiwania filozoficzne. Tom I: Nauka, Prawda. Panu Profesorowi Józefowi Dębowskiemu w darze, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 155-173.

Streszczenie:

Artykuł podejmuje próbę sformułowania Feyerabendowskiej zasady tolerancji, zakazującej pochopnego eliminowania absurdalnie brzmiących punktów widzenia, i wskazania jej związków z najbardziej znanymi zasadami propagowanymi przez Feyerabenda w okresie umiarkowanym jego twórczości, czyli z zasadami proliferacji i uporczywości. Autor podejmuje też próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego niektóre przekonania brzmią absurdalnie? Wskazuje, że wyznacznikiem absurdalności przekonań jest ich niezgodność z interpretacjami naturalnymi lub akceptowanym epistemicznym układem odniesienia. Następnie omawia argumenty za i przeciw przestrzeganiu zasady tolerancji.

Data wstawienia tekstu na stronę: 5 marca 2015 r.

We have 25 guests and no members online