FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Kazimierz Jodkowski i Krzysztof J. Kilian

Feyerabendowskie rozwiązanie problemu psychofizycznego (2013)

download-ikona

Przedruk z: Wiesław Dyk (red.), Sozologia systemowa. Tom V. Ekosfera: Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 61-76.

Streszczenie:

Problem psychofizyczny pojawia się w następstwie jednoczesnego używania dwóch niewspółmiernych języków: mentalistycznego i materialistycznego. Języki te presuponują niezgodne ontologie. Problem psychofizyczny można rozwiązać (w sensie: unieważnić) wtedy, gdy ontologia języka mentalistycznego traktowana będzie instrumentalistycznie.

Data wstawienia tekstu na stronę: 12 listopada 2014 r.

We have 8 guests and no members online