FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Krzysztof J. Kilian

Feyerabend i Lenin a zasada partyjności (2013)

download-ikona

Przedruk z: ΣΟΦΙΑ 2013, nr 13, s. 139-154.

Streszczenie:

Artykuł dotyczy mało znanego wątku twórczości P.K. Feyerabenda, a mianowicie próby zaadoptowania Leninowskiej zasady partyjności dla potrzeb filozofii nauki. Zasadę tę, wraz z propagowaną przez siebie metodą wielorakiego przedstawiania, uznawał on za środki wspomagające funkcjonowanie zasady proliferacji.

Data wstawienia tekstu na stronę: 12 listopada 2014 r.

We have 37 guests and no members online