FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Dariusz Sagan

Argument z niedoskonałości i zła w kontekście sporu o ewolucję i inteligentny projekt (2013)

 download-ikona

Przedruk z: Logos i Ethos 2013, nr 1 (34), s. 129-148.

Streszczenie:

Teoria inteligentnego projektu głosi, że pewne zjawiska biologiczne i kosmiczne zostały zaprojektowane przez istotę inteligentną, która równie dobrze może być naturalna, jak nadnaturalna, i że projekt ten jest wykrywalny naukowo. Krytycy często wskazują na niedoskonałość struktur biologicznych i zło w świecie przyrody, co - ich zdaniem - jednoznacznie przemawia przeciwko teorii inteligentnego projektu i zarazem za teorią ewolucji, która jest dla nich jedynym sensownym wytłumaczeniem tych zjawisk. Okazuje się jednak, że argument ten jest nie do utrzymania, ponieważ teoria inteligentnego projektu nie wyklucza istnienia niedoskonałych projektów i zła w przyrodzie. Postulowana przez nią inteligentna istota ani nie musi być wytrawnym projektantem, ani posiadać najwyższych atrybutów moralnych, a gdyby nawet tak było, to i tak niedoskonałość i zło można uzasadnić bez odwołania się do teorii ewolucji.

Słowa kluczowe: niedoskonałość, nieoptymalność, ograniczona optymalizacja, projekt, projektant, Bóg, zło moralne, zło fizyczne, teoria ewolucji, teoria inteligentnego projektu.

Data wstawienia tekstu na stronę: 28 października 2013 r.

We have 35 guests and no members online