FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Dariusz Sagan

Zarzut nietestowalności teorii inteligentnego projektu (2013)

download-ikona

Przedruk z: Studia Philosophica Wratislaviensia 2013, vol. VIII, fasc. 3, s. 43-59.

Streszczenie:

Zgodnie z teorią inteligentnego projektu pewne zjawiska biologiczne i kosmiczne zostały zaprojektowane przez istotę inteligentną, która równie dobrze może być naturalna, jak nadnaturalna, a projekt ten jest wykrywalny naukowo. Krytycy odmawiają jej jednak statusu naukowego z powodu jej rzekomej empirycznej nietestowalności: nieweryfikowalności lub niefalsyfikowalności. W artykule wykazuję, dlaczego zarzut ten jest nietrafny. Szczególnie ważne w tej kwestii jest zrozumienie, że dobre kryterium projektu musi wskazywać na projekt jednoznacznie, to znaczy cechy zjawisk mające za takie kryterium służyć nie mogą mieć jednocześnie wyjaśnienia naturalistycznego, które obywa się bez odwołań do przyczyn inteligentnych. W przeciwnym razie takie kryterium nie mogłoby spełniać swojego zadania. Znalezienie wyjaśnienia naturalistycznego dla takich cech byłoby równoznaczne ze sfalsyfikowaniem danego kryterium projektu. W artykule omawiam też metodologiczne problemy falsyfikowalności jako kryterium demarkacji.

Słowa kluczowe: testowalność, weryfikowalność, falsyfikowalność, kryterium projektu, nieredukowalna złożoność, wyspecyfikowana złożoność, wyjaśnienie naturalistyczne.

Data wstawienia tekstu na stronę: 31 października 2013 r.

We have 21 guests and no members online