FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Dariusz Sagan

Wspólnota pochodzenia jako argument w sporze darwinizm-teoria inteligentnego projektu (2013)

download-ikona

Przedruk z: Diametros 2013, nr 37, s. 127-145.

Streszczenie:

Ewolucjoniści często wskazują, że podobieństwa między wszystkimi organizmami żywymi jednoznacznie świadczą o ich wspólnym pochodzeniu, przemawiając zarazem przeciwko teorii inteligentnego projektu i za teorią ewolucji, która jest dla nich jedynym sensownym wytłumaczeniem tego zjawiska. Okazuje się jednak, że argument ten jest nie do utrzymania, ponieważ podobieństwa mogą stanowić jednoznaczne świadectwo ewolucji tylko przy przyjęciu określonych (i spornych) filozoficznych założeń na temat tego, czym są racjonalne wyjaśnienia i czym jest nauka. Bez tych założeń teoria inteligentnego projektu pozostaje możliwym wyjaśnieniem pochodzenia ziemskich organizmów i to takim, które nie jest sprzeczne ze wskazywanymi przez ewolucjonistów faktami.

Słowa kluczowe: podobieństwa, wspólnota pochodzenia, projekt, projektant, Bóg, teoria ewolucji, teoria inteligentnego projektu.

Data wstawienia tekstu na stronę: 29 października 2013 r.

We have 34 guests and no members online