FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Dariusz Sagan

Teoria inteligentnego projektu a ewolucjonizm (2013)

download-ikona

Przedruk z: Kwartalnik Filozoficzny 2013, t. XLI, z. 2, s. 75-96.

Streszczenie:

Teoria inteligentnego projektu głosi, że pewne zjawiska biologiczne i kosmiczne zostały zaprojektowane przez istotę inteligentną. O projekcie mają świadczyć dostrzegalne w tych zjawiskach określone wzorce, takie jak wyspecyfikowana złożoność i nieredukowalna złożoność. Teoria inteligentnego projektu ma być naukową alternatywą dla koncepcji naturalistycznych, które nie postulują udziału inteligencji w historii świata przyrody, najczęstszym zaś celem ataków teoretyków projektu jest neodarwinizm. Pośród głosów krytycznych względem teorii inteligentnego projektu często pada stwierdzenie, że jest ona koncepcją antyewolucjonistyczną. Jednakże takie postawienie sprawy prowadzi do nieporozumień. Termin "ewolucja" jest wieloznaczny, a teorii inteligentnego projektu nie można nazwać "antyewolucjonizmem" w każdym jego znaczeniu. Jest ona antyewolucjonizmem tylko, jeśli ewolucjonizm jest rozumiany w pełni naturalistycznie, jako wykluczający działanie inteligencji na każdym etapie rozpatrywanego procesu przyrodniczego. Sytuacja jest nawet bardziej skomplikowana, ponieważ teoretyk projektu może być naturalistycznym ewolucjonistą w jednej dziedzinie, np. w biologii, ale przyjmować argumentację na rzecz projektu w innej, np. w kosmologii. Innymi słowy, teoria inteligentnego projektu nie wymusza nawet odrzucenia neodarwinizmu.

Słowa kluczowe: intelligent design, antievolutionism, evolutionary theory, neo-Darwinism, theistic evolution.

Data wstawienia tekstu na stronę: 27 października 2013 r.

We have 34 guests and no members online