FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Dariusz Sagan

Naturalizm metodologiczny - konieczny warunek naukowości? (2013)

download-ikona

Przedruk z: Roczniki Filozoficzne 2013, t. LXI, nr 1, s. 73-91.

Streszczenie:

Za sprawą sukcesu darwinowskiej teorii ewolucji, wraz z jej metodologicznymi założeniami, we współczesnej nauce powszechnie zapanowała zasada naturalizmu metodologicznego, zgodnie z którą w wyjaśnieniach naukowych wolno powoływać się wyłącznie na przyczyny przyrodnicze. Wyjaśnienia nadnaturalistyczne czy też - w szerszym sensie - nienaturalistyczne, takie jak kreacjonizm czy tzw. teoria inteligentnego projektu, uznawane są za nienaukowe. W artykule analizowane są następujące zagadnienia: 1) Czy - wbrew naturalizmowi metodologicznemu - w procesach i strukturach biologicznych i kosmicznych możliwe jest naukowe wykrywanie śladów aktywności istot inteligentnych, zarówno naturalnych, jak i nadnaturalnych? 2) Jakie konsekwencje niesie naturalizm metodologiczny dla nauki definiowanej w sposób realistyczny, czyli rozumianej jako poszukiwanie prawdy o świecie przyrody? 3) Czy jeśli uzna się, że dopuszczenie w naukach przyrodniczych koncepcji sprzeniewierzających się zasadzie naturalizmu metodologicznego jest uzasadnione, będzie to równoznaczne z absolutnym wykluczeniem naturalizmu metodologicznego jako zasady kierującej dociekaniami naukowymi?

Słowa kluczowe: naturalizm metodologiczny, teoria inteligentnego projektu, opozycja naturalizm–nadnaturalizm, opozycja naturalizm–artyficjalizm, naukowe wykrywanie projektu, realizm naukowy, metodologiczny neutralizm.

Data wstawienia tekstu na stronę: 26 października 2013 r.

We have 16 guests and no members online