FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Dariusz Sagan

Naturalizm metodologiczny a zagadnienie prawdy w nauce (2009)

download-ikona

Przedruk z: Andrzej L. ZACHARIASZ (red.), Poznanie a prawda, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 167-173.

Streszczenie:

We współczesnej nauce dominuje pogląd, że naukowcy muszą wykluczać inteligentne przyczyny z rozważań na temat powstania i rozwoju Wszechświata oraz życia. Argumentuję, że akceptacja tego poglądu, nazywanego naturalizmem metodologicznym, jest nieuzasadniona. Co więcej, naturalizm metodologiczny może nieść ważne konsekwencje dla problemu prawdziwości teorii naukowych - absolutna wierność naturalizmowi metodologicznemu może sprawiać, że naukowcy uparcie będą formułować fałszywe wyjaśnienia świata empirycznego.

Data wstawienia tekstu na stronę: 5 lutego 2010 r.

We have 33 guests and no members online