FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Dariusz Sagan

Molekularny „zegar Paleya" a darwinowska ewolucja (2005)

download-ikona

Przedruk z: Ruch Filozoficzny 2005, t. LXII, nr 2, s. 289-304.

Streszczenie:

Moim celem jest skrótowe przedstawienie głównych postulatów teorii inteligentnego projektu. Teoria inteligentnego projektu jest przeciwna darwinowskiej teorii ewolucji, przynajmniej jeśli chodzi o makroewolucję. Głosi ona, że w powstanie życia na Ziemi i rozmaitych jego form wmieszana była jakaś inteligencja. Zgodnie z tą teorią, na podstawie pewnych cech świata fizycznego można wnioskować o projekcie. Cechą, która – zdaniem zwolenników teorii inteligentnego projektu – najsilniej wskazuje na projekt, jest nieredukowalna złożoność układów biochemicznych. Omawiam również tzw. filtr eksplanacyjny, będący narzędziem wykrywania projektu. W niniejszym artykule przedstawiam także wyjaśnienia naturalnego powstania nieredukowalnej złożoności, proponowane przez ewolucjonistów, jak również pewne wątpliwości sympatyków teorii inteligentnego projektu względem owych wyjaśnień.

Data wstawienia tekstu na stronę: 23 kwietnia 2006 r.

We have 35 guests and no members online