FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Michael J. Behe

Współczesna hipoteza inteligentnego projektu. Łamanie reguł (2004)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Przedruk z: Na Początku… 2004, nr 7-8 (183-184), s. 244-266.

Streszczenie:

Autor krytykuje w tym artykule darwinowską koncepcję doboru naturalnego. Twierdzi, że biochemia wykryła istnienie biochemicznych układów nieredukowalnie złożonych, które – jego zdaniem – nie mogły powstać stopniowo na drodze doboru naturalnego, lecz zostały celowo zaprojektowane i stworzone w od razu całości. Omawia sposoby wykrywania projektu. Odróżnia współczesną hipotezę inteligentnego projektu od hipotezy dziewiętnastowiecznego naukowca, Williama Paleya. Rozprawia się też z krytycznymi opiniami recenzentów swojej książki Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, New York 1996). Na koniec Autor snuje rozważania o falsyfikowalności hipotezy inteligentnego projektu. Zastanawiając się, czy jest ona fasyfikowalna, dochodzi do wniosku, że rzeczywiście tak jest i – co więcej – argumentuje na rzecz tezy, że to darwinizm nie jest falsyfikowalny.

Data wstawienia tekstu na stronę: 2 października 2004 r.

We have 58 guests and no members online