FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Michael J. Behe

Precyzyjny projekt: powstawanie biologicznych mechanizmów molekularnych (2004)

download-ikona

Przekład z języka angielskiego: Dariusz Sagan email-ikona website-ikona

Przedruk z: Na Początku… 2004, nr 5-6 (181-182), s. 163-183.

Poprawiona wersja tłumaczenia ukazała się w: Dariusz SAGAN, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych, Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 5, Wydawnictwo MEGAS, Warszawa 2008, s. 163-176.

Streszczenie:

W artykule tym Behe prowadzi rozważania nad darwinowską teorią ewolucji i jej stanem po 50 latach badań prowadzonych w dziedzinie biochemii. Zdaniem Behe’ego, darwinizm nie wyjaśnia najbardziej podstawowego poziomu życia – poziomu molekularnego. Twierdzi on, że biochemicy odkryli pewne układy charakteryzujące się nieredukowalną złożonością, która ma stanowić problem dla ewolucjonizmu darwinowskiego. Opisuje kilka przykładowych systemów biochemicznych, mających posiadać tę cechę, takich np. jak rzęska czy układ transportujący białka do przedziałów komórkowych. Mówi też o pułapce na myszy, która stanowi ilustrację nieredukowalnej złożoności wziętą z życia codziennego. Behe uważa, że nieredukowalna złożoność mechanizmów molekularnych prowadzi do wniosku, iż musiał je zaprojektować jakiś inteligentny czynnik, choć nie wiadomo, kto lub co nim jest. Kończy swój artykuł, opowiadając się, wbrew tzw. zasadzie naturalizmu metodologicznego, za możliwością wnioskowania o projekcie na gruncie biologii.

Data wstawienia tekstu na stronę: 18 lipca 2004 r.

We have 34 guests and no members online