FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Dariusz Sagan

Spór o naukowość współczesnej teorii inteligentnego projektu na przykładzie Michaela Behe'ego koncepcji nieredukowalnej złożoności (2004)

download-ikona

Przedruk z: Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 2004, nr 3 (51), s. 37-54.

Streszczenie:

W artykule tym najpierw krótko przedstawiam Michaela Behe’ego koncepcję nieredukowalnej złożoności w systemach biochemicznych. Następnie rozważam, czy ma ona cechy, które są charakterystyczne dla teorii uznawanych aktualnie za naukowe. Rozpatruję, czy koncepcja Behe’ego jest falsyfikowalna, czy wnioskowanie o projekcie jest w ogóle w nauce dozwolone, a jeżeli tak, to czy można o projekcie wnioskować na gruncie nauk biologicznych. Na koniec pokazuję, że teoria inteligentnego projektu nie jest hamulcem dla rozwoju nauki i wskazuję na to, jakie badania można podejmować na jej podstawie.

Data wstawienia tekstu na stronę: 5 maja 2004 r.

We have 10 guests and no members online