FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Inne teksty


Kazimierz Jodkowski

Klasyfikacja stanowisk kreacjonistycznych

download-ikona

Referat wygłoszony na konferencji Idea kreacji we współczesnej filozofii i nauce (Lublin, 17 grudnia 2005), zorganizowanej przez Zakład Ontologii i Teorii Poznania Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej.

Streszczenie:

Autor analizuje istniejące w literaturze przedmiotu próby sklasyfikowania stanowisk kreacjonistycznych, po czym przedstawia własną klasyfikację.

Data wstawienia tekstu na stronę: 5 sierpnia 2006 r.

We have 72 guests and no members online