FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Kazimierz Jodkowski

Zasadnicza nierozstrzygalność sporu ewolucjonizm-kreacjonizm (2012)

download-ikona

Przedruk z: Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2012, nr 3 (83), s. 201-222.

Streszczenie:

Autor przypomina znane z filozofii nauki powody, dla których spory między teoriami naukowymi nie są rozstrzygalne. Do powodów tych należy uteoretyzowanie obserwacji, teza Duhema i różne czynniki pozaempiryczne (psychologiczne, filozoficzne, socjologiczne itp.). Jednak uczeni potrafią w praktyce rozstrzygać, która z rywalizujących teorii naukowych jest lepsza. Rozstrzygnięcia te są hipotetyczne i omylne, a przez to tymczasowe. W przypadku sporu ewolucjonizm-kreacjonizm niemożliwe są nawet takie tymczasowe rozstrzygnięcia. Obie strony konfliktu zakładają bowiem odmienne epistemiczne układy odniesienia, które inaczej definiują istotę nauki.

Data wstawienia tekstu na stronę: 18 marca 2013 r.

We have 39 guests and no members online