FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Kazimierz Jodkowski

Nauka a religia (2006)

download-ikona

Przedruk z: Filozofia Nauki 2006, nr 1 (53), s. 31-32.

Streszczenie:

Jest to wstęp do wyboru tekstów referatów wygłoszonych na V Zielonogórskim Sympozjum Filozoficznym, 5-7 września 2005. Przypominam w nim hipotezę, jaka wysunąłem blisko 10 lat temu, że znajdujemy się w okresie przejściowym od dawnej, opartej na chrześcijaństwie i jego systemie wartości, cywilizacji do nowej, postchrześcijańskiej cywilizacji z naukowym, a dokładniej: z ewolucjonistycznym mitem pochodzenia.

Data wstawienia tekstu na stronę: 16 sierpnia 2006 r.

We have 17 guests and no members online