FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Kazimierz Jodkowski

Ewolucja ewolucjonizmu z popperowskiego punktu widzenia (2003)

download-ikona

Przedruk z: Filozofia Nauki 2003, nr 2 (42), s. 51-63.

Ostatnia modyfikacja: 3 grudnia 2007 r.

Streszczenie:

W artykule analizuję przejście od gradualizmu do punktualizmu. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy przejście to związane jest ze wzrostem czy ze zmniejszeniem falsyfikowalności? Patrząc z oryginalnego Popperowskiego punktu widzenia, przejście od klasycznego darwinizmu i neodarwinizmu do teorii przerywanej równowagi jest niepowodzeniem, gdyż nie spełnia Popperowskich kryteriów postępu w trakcie rozwoju nauki. Klasyczny darwinizm i neodarwinizm poniosły porażkę przewidując liczne formy przejściowe w zapisie kopalnym. Form tych nigdy nie znaleziono. Teoria przerywanej równowagi przewiduje natomiast nagłe pojawienie się w tym zapisie nowych gatunków, po czym następuje staza. Jest to zgodne z zapisem kopalnym, ale trudno to uznać za sukces. Ponieważ teoria ta nie przewiduje nowych faktów, można ją uważać za niefalsyfikowalną propozycję ad hoc.

Data wstawienia tekstu na stronę: 7 lipca 2004 r.

We have 27 guests and no members online