FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Piotr Bylica

Darwinizm i koncepcja wieloświata a religijne wyjaśnienie racjonalnego porządku i poznawalności przyrody (2012)

download-ikona

Przedruk z: Zagadnienia Naukoznawstwa 2012, nr 3 (193), s. 185-204. Do artykułu dołączono też erratę.

Streszczenie:

W artykule wykazuję, że konflikt między nauką (naukami przyrodniczymi) a religią (teizmem chrześcijańskim) obecnie ma miejsce w obszarze do niedawna uznawanym za wykraczający poza kompetencje nauki. Dotyczy on mianowicie kwestii ogólnego uporządkowania, racjonalności, inteligibilności świata przyrody, którą tradycyjnie uznaje się za przedmiot badań filozofii czy teologii a nie nauki. Wykazuję, że teoria Darwina pozwoliła usunąć z nauki argumentację odwołującą się nie tylko do interwencji Boskich, ale i w ogóle do kierowania przez Boga rozwojem życia na Ziemi. W ten sposób sukces darwinizmu wiąże się z ugruntowaniem naturalizmu w nauce. Występujące zaś we współczesnej kosmologii oraz fizyce kwantowej koncepcje wieloświata stanowią naturalistyczny, a przez to akceptowalny w nauce, sposób pozwalający racjonalnie zrezygnować nawet z deistycznego ujęcia roli Boga w stworzeniu uporządkowanego, inteligibilnego wszechświata.

Data wstawienia tekstu na stronę: 12 grudnia 2013 r.

We have 23 guests and no members online