FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Piotr Bylica

Darwin o celowości w przyrodzie (2008)

download-ikona

Przedruk z: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2008, nr 3-4, s. 259-273.

Streszczenie:

W literaturze podkreśla się fakt, że Darwin sprzeciwiał się poglądom głoszącym nagłe stworzenie niezmiennych gatunków przez Boga. Wykazuję, że tworząc swoją teorię, odrzucał nie tylko koncepcję bezpośredniej Boskiej ingerencji, ale także wszelkie – oprócz deistycznego – teleologiczne wyjaśnienia procesów ewolucyjnych. Jako powody zmiany przez Darwina stanowiska dotyczącego rozwoju życia na Ziemi wskazuję zarówno przytaczane przez niego argumenty naukowe jak i jego filozoficzno-światopoglądwą ewolucję.

Dzięki sukcesowi teorii Darwina przyjmowany przez niego naturalizm metodologiczny stał się fundamentem współczesnej nauki. Postulat naturalizmu zakazuje wyjaśnień odwołujących się do łamiących porządek przyrodniczy bytów nadprzyrodzonych i do procesów celowościowych. Uwzględnienie czynników naukowych oraz światopoglądowych wpływających na Darwina daje pełniejszy obraz motywów, które przyczyniły się do utrwalenia wizji współczesnej nauki jako bazującej na naturalizmie.

Data wstawienia tekstu na stronę: 19 maja 2009 r.

We have 14 guests and no members online