FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Piotr Bylica

Testowalność teorii inteligentnego projektu (2003)

download-ikona

Przedruk z: Filozofia Nauki 2003, nr 2 (42), s. 41-49.

Streszczenie:

W artykule omówiony jest problem testowalności teorii inteligentnego projektu. Nie interesuje mnie to, czy twierdzenia tej teorii dotyczące przyrody są merytorycznie słuszne. Stwierdzenie tego należy pozostawić samym uczonym. Chcę jedynie sprawdzić, czy takiego rozstrzygnięcia mogą oni dokonać na podstawie badań empirycznych. Omawiam zarzut, iż teoria inteligentnego projektu jest niezgodna z postulatem naturalizmu metodologicznego. Wskazuję, że rozpoznawanie działania inteligentnych przyczyn jest powszechnie stosowane w nauce. Przedstawiam kryterium „złożoności-specyfikacji” będące próbą uogólnienia szczegółowych kryteriów służących rozpoznawaniu projektu w poszczególnych naukach i wraz z koncepcją filtra eksplanacyjnego mające zapewnić testowalność teorii inteligentnego projektu. Zaprezentowane jest kryterium nieredukowalnej złożoności mające służyć rozpoznawaniu projektu w biologii. Omówiony jest też problem postępowości teorii inteligentnego projektu. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazuję, że kryterium rozpoznawania projektu funkcjonujące w ramach tej teorii należy do teorii prawdopodobieństwa i złożoności i że omawiana teoria jest empirycznie testowalna.

Data wstawienia tekstu na stronę: 3 sierpnia 2004 r.

We have 32 guests and no members online