FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Piotr Bylica

Główne założenia i problemy teizmu naturalistycznego w sprawie relacji sfery nadprzyrodzonej i świata przyrodniczego (2012)

 download-ikona

Przedruk z: Wiesław DYK (red.), Sozologia systemowa: Biosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 55-95.

Streszczenie:

Teizm naturalistyczny jest doktryną metafizyczną, która ma łączyć teizm i naturalizm, czyli stanowiska tradycyjnie ujmowane jako opozycyjne względem siebie. Zasadniczym celem teistycznych naturalistów jest uczynienie teizmu chrześcijańskiego zgodnym (niesprzecznym) z naukami przyrodniczymi, a w szczególności z obrazem świata wyłaniającym się ze współczesnych nauk przyrodniczych.

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych twierdzeń i założeń teizmu naturalistycznego, jakie przyjmują jego zwolennicy w sprawie relacji sfery nadprzyrodzonej (przede wszystkim Boga) i świata przyrodniczego. Problem ten wpisuje się w szeroką dyskusję nad relacją między nauką a religią, którą tu zawężę przede wszystkim do jej filozoficznego aspektu, mianowicie filozofii przyrody teizmu naturalistycznego. Interesować mnie więc będzie przede wszystkim to, w jakim stopniu można uznać za skuteczne pogodzenie teistycznej i naturalistycznej wizji funkcjonowania świata przyrodniczego. Nie będę natomiast podejmował się rozstrzygnięć zagadnień "czysto" teologicznych.

Data wstawienia tekstu na stronę: 22 listopada 2013 r.

We have 28 guests and no members online