FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Gonzalo Munévar

Gonzalo Munévar

 

 

 email-ikonawebsite-ikona

 

 

 


Gonzalo Munévar jest amerykańskim (pochodzenia kolumbijskiego) filozofem nauki. Urodził się w 1945 roku w Barranquilli, w Kolumbii. W ojczyźnie studiował w fizykę i nauki inżynierskie. Po wyemigrowaniu do Stanów Zjednoczonych w roku 1965 rozpoczął studia filozoficzne na California State University, gdzie w roku 1970 uzyskał stopień B.A. Rok później na tej samej uczelni uzyskał M.A. W roku 1975 obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem Paula K. Feyerabenda pt. Radical Knowledge, która została nagrodzona. Jej ulepszona wersja ukazała się w postaci książki w roku 1981 nakładem wydawnictwa Hackett Publishing Company.

Pierwsze stanowisko profesorskie objął na University of Nebraska w 1985, następnie w latach 1989-1997 pracował jako profesor historii i filozofii nauki w Evergreen State College. Od 1999 do chwili obecnej jest profesorem nauk humanistycznych w Lawrence Technological University (w latach 1999-2004 na stanowisku department chair).

Munévar jest autorem dwóch książek: Radical Knowledge: A Philosophical Inquiry into the Nature and Limits of Science, Avebury Publishing Company - England, Hackett Publishing Company - USA, Indianapolis 1981; oraz Evolution and the Naked Truth: A Darwinian Approach to Philosophy, Avebury Series in Philosophy, Ashgate Publishing, Aldeshot - Brookfield USA - Singapore - Sydney 1998. Przygotowuje do publikacji dwie kolejne: Dimming the Starlight: The Philosophy and Justification of Space Exploration (której manuskrypt umieścił na prowadzonym przezeń blogu); oraz A Theory of Wonder: A Naturalistic Approach to the Revolution in the Philosophy of Science. Jest redaktorem lub współredaktorem czterech prac zbiorowych: Beyond Reason: Essays on the Philosophy of Paul K. Feyerabend, Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 132, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht - Boston - London 1991; Spanish Studies in the Philosophy of Science, Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 186, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht - Boston - London 1996; The Worst Enemy of Science? Essays in Memory of Paul Feyerabend (wraz z Johnem Prestonem i Davidem Lambem), Oxford University Press, Oxford - New York 2000; oraz Sex, Reproduction and Darwinism (wraz z Filomeną de Sousą), Pickering & Chatto Ltd., London 2012. Opublikował także ponad 50 artykułów.

W języku hiszpańskim ukazały się (w rozszerzonych wersjach) dwie główne prace Munévara: Conocimiento Radical: Una Investigación Filosófica de la Naturaleza y Límites de la Ciencia, Ediciones Uninorte, Barranquilla, Colombia 2003; oraz La Evolucion y la Verdad Desnuda: Un enfoque darwinista de la filosofía, Ediciones Uninorte, Barranquilla, Columbia 2007. W tymże języku opublikował również zbiór artykułów dotyczących Feyerabenda, zatytułowany Variaciones sobre Temas de Feyerabend, Programa Editorial, Universidad del Valle, Cali, Colombia 2006.

Zainteresowania: filozofia nauki, filozofia badań kosmicznych, neuronauki teoretyczne i eksperymentalne, filozofia biologii, biologia ewolucyjna, historia nauki, filozofia umysłu, filozofia nauk społecznych, etyka.

Opublikował także zawierającą wątki autobiograficzne powieść The Master of Fate, Black Heron Press, Seattle 1999 (nagrodzoną Black Heron Press Award for Social Fiction). Przygotowuje także drugą, Alex in Femiland.

Publikacje w języku polskim:

  1. „Dopuszczanie sprzeczności w nauce”, przeł. Kazimierz Jodkowski, w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy sprzeczność może być racjonalna?, Realizm Racjonalność. Relatywizm t. 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986, s. 209-214.
  2. „Granice wiedzy a schematy pojęciowe”, przeł. Kazimierz Jodkowski, w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy istnieją granice poznania?, Realizm Racjonalność. Relatywizm t. 9, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 179-203. (Przekład polski rozdziałów 7. i 8. (s. 91-115) książki Radical Knowledge).
  3. „Porządki dziobania i retoryka w nauce”, przeł. Wojciech Sady, w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy istnieją granice poznania?, Realizm Racjonalność. Relatywizm t. 9, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 204-214.
  4. „Filozofia i usprawiedliwienie badań kosmicznych”, przeł. Wojciech Sady, w: Kazimierz Jodkowski (red.), Czy istnieją granice poznania?, Realizm Racjonalność. Relatywizm t. 9, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1991, s. 215-227.
  5. „O sposobie istnienia rzeczy”, przeł. Kazimierz Jodkowski, w: Kazimierz Jodkowski, Zbysław Muszyński (red.), O sposobie istnienia rzeczy, Realizm Racjonalność. Relatywizm t. 23, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992, s. 21-57. (Przekład polski rozdziałów 2. i 3. (s. 10-44) książki Radical Knowledge).
  6. Naturalistyczne wyjaśnienie wolnej woli (I)”, przeł. Radosław Plato, Filozoficzne Aspekty Genezy 2013, t. 10, s. 111-137.
  7. Naturalistyczne wyjaśnienie wolnej woli (II)”, przeł. Radosław Plato, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 161-184.
  8. Jaźń w perspektywie biologicznej” [współautorka: Yi Zheng], przeł. Radosław Plato, Filozoficzne Aspekty Genezy 2014, t. 11, s. 153-160.
  9. Damásio, jaźń i świadomość, przeł. Radosław Plato, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 305-320.
  10. Postscriptum (2015), przeł. Radosław Plato, Filozoficzne Aspekty Genezy 2015, t. 12, s. 321-322.

We have 7 guests and no members online