FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

Przedruki


Kazimierz Jodkowski

NOMA, cudy i filtr eksplanacyjny (2005)

download-ikona

Przedruk z: Roczniki Filozoficzne 2005, t. 53, nr 2, s. 83-103.

Streszczenie:

Artykuł dotyczy konfliktu nauki i religii. Autor opisuje różne stanowiska zajmowane w tym sporze, analizując ich wady i zalety. Dochodzi do wniosku, że dwa najbardziej popularne stanowiska - dwu ksiąg (księgi Objawienia i księgi Przyrody) oraz całkowicie oddzielnych niezachodzących na siebie urzędów nauczycielskich (tzw. teologii opancerzonego bunkra) - są nie do utrzymania. Zamiast nich proponuje nową koncepcję, przerywanego dyskordyzmu, według którego między nauką i religią istnieje realny konflikt, który choć groźny, nie jest zabójczy dla żadnej ze stron. Nauka bowiem jest ciągle zmiennym zbiorem hipotetycznych twierdzeń, podczas gdy twierdzenia religijne mają dogmatyczny i niezmienny charakter.

Słowa kluczowe: nauka, religia, konkordyzm, NOMA, teologia opancerzonego bunkra, dyskordyzm.

Data wstawienia tekstu na stronę: 23 grudnia 2005 r.

We have 12 guests and no members online