FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

16-17 grudnia 2005

Zakład Ontologii i Teorii Poznania Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje konferencję Idea kreacji we współczesnej filozofii i nauce. W programie konferencji znajduje się referat "Klasyfikacja stanowisk kreacjonistycznych", który w sobotę, 17 grudnia, wygłosi opiekun naukowy Zielonogórskiej Grupy Lokalnej "Nauka a Religia" prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski.

We have 45 guests and no members online