FAG.logoOnline Journal                                                        ISSN 2299-0356

Philosophical Aspects of Origin

Search

5 sierpnia 2006

W dziale „Inne teksty" wstawiono referat Kazimierza Jodkowskiego pt. Klasyfikacja stanowisk kreacjonistycznych. Referat wygłoszono na konferencji "Idea kreacji we współczesnej filozofii i nauce" (Lublin, 17 grudnia 2005), zorganizowanej przez Zakład Ontologii i Teorii Poznania Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej.

We have 19 guests and no members online